Đến Trang thanh toán, sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cá nhân, bạn chọn Sử dụng mã giảm giá

Sau đó nhập mã giảm giá mình đã có - bấm nút Sử dụng

Và đây là kết quả