CLB THE MAX BoardGame

Hotline: 0905770088

Địa chỉ: 69/1/28 D2 Phường 25, Quận Bình Thành, Tp.HCM

Mô tả sơ lược: 

Fanpage: https://www.facebook.com/kenhgiaitrithemax/